ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

PublicOTA & Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όλες οι εφαρμογές μας είναι διαδικτυακές ή mobile και προσβάσιμες από τους χρήστες απομακρυσμένα, χωρίς να απαιτείται δηλαδή, η τοπική εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού, εξυπηρετητών ή άλλων συστημάτων και υποδομών. Καθώς αυξάνονται οι χρήστες, μειώνεται το κόστος παροχής και συντήρησης της υπηρεσίας και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας στη χρήση των εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρονται από το λογισμικό.

Το λογισμικό μας είναι το αποτέλεσμα πολυετούς ενασχόλησής των στελεχών της εταιρείας με τη μηχανογράφηση δημοτικών Υπηρεσιών με στόχο την ανταπόκριση των Δήμων στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για αποδοτικές υπηρεσίες και αποτελεσματική διοίκηση. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην αποτύπωση της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας δουλεύοντας δίπλα-δίπλα με τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Ακούσαμε κρίσεις, ιδέες και προτάσεις. Αποτυπώσαμε όλες τις λειτουργίες ISO και τις απαιτήσεις του GDPR και τις ενσωματώσαμε στις επιμέρους εφαρμογές. Δημιουργήσαμε μία ενιαία λογική διαχείρισης για όλες τις εφαρμογές. Αντιμετωπίσαμε εγγενείς αδυναμίες που δυσκολεύουν την προσαρμογή κάθε πληροφοριακού συστήματος όπως συχνές αλλαγές διοικητικών καθηκόντων και μετακινήσεις υπαλλήλων.

Μετά από πολλές εγκαταστάσεις και επιτυχημένη λειτουργία του λογισμικού, σε δήμους διαφορετικών μεγεθών σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι, η σουίτα εφαρμογών μας αποτελεί ένα ισχυρό παραγωγικό εργαλείο για τους υπαλλήλους των δήμων ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις να έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τους δήμους τους.